Brukerråd

Det er opprettet et Brukerråd ved Nordstrand Seniorsenter, som skal være et rådgivende samarbeidsorgan mellom Seniorsenterets ledelse og brukere av Seniorsenteret. Brukerrådet skal bl.a. vurdere eksisterende tilbud og tiltak, komme med idéer og ønsker fra brukerne når det gjelder program og aktiviteter.

Det er satt opp en forslagskasse til Brukerrådet inne på kontoret. Dersom du har noe mer på hjertet (ønsker, behov, forslag) du vil ta opp, og som gjelder ditt forhold til Seniorsenteret, er du velkommen til å kontakte oss.

Brukerrådet holder åpen helgekafe i juni og august hvert år – samt at de arrangerer ulik lørdagsunderholdning gjennom hele året.

Brukerrådet har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer:

Leder:

Bjarne Solås T: 971 05 516

Nestleder:

Inger Borgen Tlf.: 22 28 78 43

Styremedl.:

Odd Stoltenberg, Bjørg Nygård, og Dag Christie.

Kontakt oss

Påmelding til alle aktiviteter på kontoret.

Alle våre aktiviteter vil bli slått opp på senterets oppslagstavle, så følg med!

Poppelstien 6,
1166 Oslo

22 28 02 75

nordeld@online.no

Åpningstider

}

Åpningstider, kontoret:

Mandag - Fredag kl. 08.00-15.30

Kafeteria hverdager:

Mandag - Fredag kl. 9.00 -14.30

Helgeåpen kafeteria:
Etter nærmere oppslag.

PARKERING

 

Seniorsenteret har egen parkeringsplass for våre brukere. Dessverre er den til tider full, og vi henstiller derfor til våre brukere om å benytte bil til senteret i minst mulig grad. To parkeringsplasser er holdt av til bevegelseshemmede. Vennligst respekter dette.

 

Du må ha et parkeringskort som må ligge godt synlig i frontruten din. Kortet fås på kontoret og leveres tilbake når du drar.