ANSATTE VED NORDSTRAND SENIORSENTER

Styrer: Karina Michelsen
Kontor: Ingeborg Kjærnes Kjosmoen
Husholdsstyrer: Marit Evensen
Miljøarbeider: Marianne Gundersen


Nordstrand Seniorsenter

Poppelstien 6, 1166 Oslo

Tel: 22 28 02 75

E-Mail: nordeld@online.no

ANSATTE VED NORDSTRAND SENIORSENTER

Daglig leder: Karina Michelsen

Kontor: Ingeborg Kjærnes Kjosmoen

Husholdsstyrer: Marit Evensen

Miljøarbeider:    Marianne Gundersen

STYRET VED NORDSTRAND SENIORSENTER

Leder: Ole Petter Børmer 

Nestleder: Kirsti Bull Flesland

Medlemmer: Berit Dalseng, Tore W. Kiøsterud , Bjarne Solås og Marianne Gundersen 

Varamedlemmer: Grethe Hoel, Tove Sjønnesen, Inger Borgen, Odd Stoltenberg, Bjørg Ravlo Rydsaa og Ingeborg K. Kjosmoen

BRUKERRÅD

Det er opprettet et Brukerråd ved Nordstrand Seniorsenter, som skal være et rådgivende samarbeidsorgan mellom Seniorsenterets ledelse og brukere av Seniorsenteret.  Brukerrådet skal bl.a. vurdere eksisterende tilbud og tiltak, komme med idéer og ønsker fra brukerne når det gjelder program og aktiviteter. Brukerrådet holder åpen helgekafe i juni og august hvert år – samt at de arrangerer ulik lørdagsunderholdning gjennom hele året. 

Brukerrådets medlemmer velges for 2 år og har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer:

Leder: Bjarne Solås T:971 05 516

Nestleder: Inger Borgen T:22 28 78 43

Medlemmer : Odd Stoltenberg , Bjørg Nygård, Dag Christie og Ruth Storløkken. 

Det er satt opp en forslagskasse til Brukerrådet inne på kontoret. Dersom du har noe på hjertet (ønsker, behov, forslag) du vil ta opp, og som gjelder ditt forhold til Seniorsenteret, er du velkommen til å kontakte oss. 

VANLIG ÅPNINGSTID MANDAG – FREDAG KL. 08.00-15.30

Kafeteria hverdager: kl. 9.00 -14.30

Helgeåpen kafeteria:
September-november og januar – mai
Søndag kl. 12.00-14.30
Disse dagene er åpningstiden kl. 08.00-14.00:
Dag før skjærtorsdag
Dag før Kristi Himmelfartsdag
 
 
I romjulen er åpningstiden kl. 9.00-14.00
På disse dagene stenger kafeteriaen kl. 13.30
Følgende dager er senteret stengt:
Påskeaften
1.mai (dersom dagen faller på man-fre)
17.mai
Kristi Himmelfartsdag
Pinseaften, 1. og 2. Pinsedag
Lørdager og søndager i desember
Julaften, 1. og 2. juledag
Nyttårsaften og 1. nyttårsdag


Nordstrand Seniorsenter

Poppelstien 6, 1166 Oslo

Tel: 22 28 02 75

E-Mail: nordeld@online.no