Organisasjon og økonomi

Seniorsenteret gir tilbud til alle pensjonister (62+) som bor i Bydel Nordstrand. Senteret drives av Nordstrand Sogn Helselag, en ideell forening som har tilknytning til Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Helselaget oppnevner senterets styre, som ansetter daglig leder. Huset eies av det kommunale Omsorgsbygg HF. Bydel Nordstrand og Bydelsutvalget dekker husleien vår til Omsorgsbygg, og gir oss betydelige bidrag til lønn og drift. 

I tillegg er vi helt avhengige av de frivilliges arbeidsinnsats, og av pengegaver som kommer inn fra brukere, både aktive, passive og potensielle.

Bruk helst vår bankkonto 1609.17.54995, Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo, evt. bankgiroblanketten som du finner midt i heftet.

Kontakt oss

Påmelding til alle aktiviteter på kontoret.

Alle våre aktiviteter vil bli slått opp på senterets oppslagstavle, så følg med!

Poppelstien 6,
1166 Oslo

22 28 02 75

nordeld@online.no

Åpningstider

}

Åpningstider, kontoret:

Mandag - Fredag kl. 08.00-15.30

Kafeteria hverdager:

Mandag - Fredag kl. 9.00 -14.30

Helgeåpen kafeteria:
Etter nærmere oppslag.

PARKERING

 

Seniorsenteret har egen parkeringsplass for våre brukere. Dessverre er den til tider full, og vi henstiller derfor til våre brukere om å benytte bil til senteret i minst mulig grad. To parkeringsplasser er holdt av til bevegelseshemmede. Vennligst respekter dette.

 

Du må ha et parkeringskort som må ligge godt synlig i frontruten din. Kortet fås på kontoret og leveres tilbake når du drar.