Organisasjon og økonomi

Seniorsenteret gir tilbud til alle pensjonister (62+) som bor i Bydel Nordstrand. Senteret drives av Nordstrand Sogn Helselag, en ideell forening som har tilknytning til Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Helselaget oppnevner senterets styre, som ansetter daglig leder. Huset eies av det kommunale Omsorgsbygg HF. Bydel Nordstrand og Bydelsutvalget dekker husleien vår til Omsorgsbygg, og gir oss betydelige bidrag til lønn og drift. 

I tillegg er vi helt avhengige av de frivilliges arbeidsinnsats, og av pengegaver som kommer inn fra brukere, både aktive, passive og potensielle.

Bruk helst vår bankkonto 1609.17.54995, Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo, evt. bankgiroblanketten som du finner midt i heftet.