Frivillige

Vi tar imot deg med åpne armer.

Seniorsenteret bruker frivillige medarbeidere i sin virksomhet. Har du lyst til å gjøre en innsats for de eldre i bydelen og for Seniorsenteret? Du kan arbeide på kjøkkenet, kontoret, med matombringing, som vertinne, sjåførtjeneste i senterets bil, på hobbyverkstedet, i følgetjenesten eller på arbeidsstuen.