ANSATTE VED NORDSTRAND SENIORSENTER

Styrer: Karina Michelsen
Kontor: Ingeborg Kjærnes Kjosmoen
Husholdsstyrer: Marit Evensen
Miljøarbeider: Marianne Gundersen