Nordstrand Seniorsenters organisasjon og økonomi

Seniorsenteret gir tilbud til alle pensjonister (fra 62 år) som bor i Bydel Nordstrand. Senteret drives av Nordstrand Sogn Helselag, en ideell forening som har tilknytning til Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Helselaget oppnevner senterets styre, som ansetter daglig leder. Huset eies av det kommunale Omsorgsbygg HF. Bydel Nordstrand og Bydelsutvalget dekker husleien vår til Omsorgsbygg, og gir oss betydelige bidrag til lønn og drift. 

I tillegg er vi helt avhengige av de frivilliges arbeidsinnsats, og av pengegaver som kommer inn fra brukere, både aktive, passive og potensielle.

Bruk helst vår bankkonto 1609.17.54995, Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo, evt. bankgiroblanketten som du finner midt i programmet.

 

FRIVILLIGE

Seniorsenteret bruker frivillige medarbeidere i sin virksomhet. Har du lyst til å gjøre en innsats for de eldre i bydelen og for Seniorsenteret, tar vi imot deg med glede. Du kan arbeide på kjøkkenet, kontoret, med matombringing, sjåførtjeneste i senterets bil, på hobbyverkstedet, i følgetjenesten, som vertinne eller på arbeidsstuen.

 

ANSATTE VED NORDSTRAND SENIORSENTER

Daglig leder: Karina Michelsen

Kontor: Ingeborg Kjærnes Kjosmoen

Husholdsstyrer: Marit Evensen

Miljøarbeider:    Marianne Gundersen

 

STYRET VED NORDSTRAND SENIORSENTER

Leder: Ole Petter Børmer 

Nestleder: Kirsti Bull Flesland

Medlemmer: Berit Dalseng, Tore W. Kiøsterud , Bjarne Solås og Marianne Gundersen 

Varamedlemmer: Grethe Hoel, Tove Sjønnesen, Inger Borgen, Odd Stoltenberg, Bjørg Ravlo Rydsaa og Ingeborg K. Kjosmoen

 

BRUKERRÅD

Det er opprettet et Brukerråd ved Nordstrand Seniorsenter, som skal være et rådgivende samarbeidsorgan mellom Seniorsenterets ledelse og brukere av seniorsenteret.  Brukerrådet skal bl.a. vurdere eksisterende tilbud og tiltak, komme med idéer og ønsker fra brukerne når det gjelder program og aktiviteter. 

Brukerrådet holder åpen helgekafe i juni og august hvert år – samt at de arrangerer ulik musikalsk underholdning enkelte lørdager.

Brukerrådets medlemmer velges for 2 år og har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer:

Leder: Bjarne Solås T:971 05 516

Nestleder: Inger Borgen T:22 28 78 43

Medlemmer : Odd Stoltenberg , Bjørg Nygård, Dag Christie. 

Det er satt opp en forslagskasse til Brukerrådet inne på kontoret. Dersom du har noe på hjertet (ønsker, behov, forslag) du vil ta opp, og som gjelder ditt forhold til seniorsenteret, er du velkommen til å kontakte oss.