Brukerråd

Det er opprettet et Brukerråd ved Nordstrand Seniorsenter, som skal være et rådgivende samarbeidsorgan mellom Seniorsenterets ledelse og brukere av Seniorsenteret. Brukerrådet skal bl.a. vurdere eksisterende tilbud og tiltak, komme med idéer og ønsker fra brukerne når det gjelder program og aktiviteter.

Det er satt opp en forslagskasse til Brukerrådet inne på kontoret. Dersom du har noe mer på hjertet (ønsker, behov, forslag) du vil ta opp, og som gjelder ditt forhold til Seniorsenteret, er du velkommen til å kontakte oss.

Brukerrådet holder åpen helgekafe i juni og august hvert år – samt at de arrangerer ulik lørdagsunderholdning gjennom hele året.

Brukerrådet har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer:

Leder:

Bjarne Solås T: 971 05 516

Nestleder:

Inger Borgen Tlf.: 22 28 78 43

Styremedl.:

Odd Stoltenberg, Bjørg Nygård, og Dag Christie.