BROSJYREN VÅR 2020

Vi har lagt bak oss et meget aktivt år. Det er ingen tvil om at vi når frem til dere med våre tilbud her på senteret. Antall besøk både til foredrag, kurs og ikke minst servering i kafeen, har økt betraktelig. Det er en artig jobb å ha opptelling for 2019.